შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-630-20 - 1947 წელი


ყდა.

1. ყდაზე უჩა ჯაფარიძის პორტრეტი - ყავისფრად. ღვიძლისფრად.
2. „გალაკტიონ ტაბიძე“ თავში - კარგია წითელი ან ლურჯით, შერჩეული შრიფ­ტით.
3. „აფხაზეთის სახელმწიფო გამომცემლობა“. დაიწეროს სრულიად.
4. წიგნის სახელია [„აფხაზეთო, აფხაზეთო!“] „ზღვა ახმაურდა“.

წიგნის შინაგანი გაფორმება.

1. მეორე გვერდზე იქნება „Абхазия, Абхазия“!
2. [გალაკტიონი] „აფხაზეთო, აფხაზეთო!“ (წიგნის სათაური).
3. მე-5 გვ. ამოიღება სურათი - გადმოტანილი იქნას ლექსი „აფხაზეთო, აფ­ხა­ზეთო!“

მახაჯირები.

გვ. 29 - ხანგრძლივი ნირი.

იავნანა.

შენი მიწა და ნაშენი. ჩვილზე ჩვილი. გენაცვალე! (?).

კოლმეურნე გოგონა.

იყოს მხოლოდ - გოგონა! ოქროსფერი, ოქროსფერი თუთუნი (წერტ.). დუ­დუ­ნი (ან გადატანილი იქნას ან...). მოგზაურმა პოეტმა?? (1930?).
საზოგადოთ (დატები).

აგე, ამ ჩრდილქვეშ, (შეიც.).

[ჩვენ] მას ჩვენთა ძველთა.

სტუმრად.

საცა ვერხვია, სიხარულის მფენია:

სხვაგან სადაა?

ზღვით მქუხარება? ნატყვიარები? დავიარები! დიდი ცეცხლის აჩნდა წვა­ლე­ბა...

 ევკალიპტის ჩრდილქვეშ (ევკალიპტი).

შენს ჩრდილს, რაა რომ... მე პოეტი ვარ... თუმც, ბევრს... გადათელავს. ადა­მი­ანიც.  ძმობის ფესვებით.

 ორნამენტი.

ორხიდეები (კარგია?). ოქრო მზის ჩასვლის, და მთები ლილის.

ნაკადული.

შეწევა სტრიქონის პირველ ტაეპშიც.

ცხენოსანი.

აჰქუხდა... არტილერია (მძიმე). სრისავენ (მუსრავენ სჯობს). ხანძარებს, ზე-აზრდილს.

ვარდები.

                                          მაისის ვარდი,
                                          მახმურის ვარდი!

                                          ო, სიწმინდეო,
                                          და სიფაქიზე,
                                          შენ გაგიგეს და
                                          ეხლა დაწყნარდა.
                                                             და სხვ.

საერთოდ გადასათვალიერებელია.
ცხრა (არაა საჭირო მძიმე).
„შარდა ამთა“. თინათინებდეს მარადა.
საძირკველი.
ზარი მეორე (ზვირთი მეორე).

სადღაც კი...

ბროწეული? პოეზიის. სავსე დუმილით!
ორანჟერეა?

დ-ან-ცო. „Когда он идет“.
დ-შა-ცო. „Как он идет“.
და-ზ-ლა-ცო. „То, чем он идет, едет“.
დ-ახБე-ნძა-ცო. „До  какого места он дойдет“.

Мордовцев. „Прометеево потомство“ (роман).

                                                                                       *

10 уколов хинины.2 недели отдохнуть.21 таблет. плазмохиди.3 р. по одной че­­рез день. Ни молочного, ни кислого, нельзя принимать.<В...> не  имеет значения.

1947 წ.
აფხაზეთის წიგნზე ერთ-ერთი ნამუშევარი.