შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-544-4 - 1947 წელი


თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
მცირე დარბაზი (გრიბოედოვის ქ. №8)
1947 წ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [და 19] მარტს
საქართველოს სახალხო მგოსნის - გალაკტიონის საღამოები
    დასაწყისი საღამოს 9 საათზე
ბილეთები იყიდება [კონსერვატორიის სალაროში]

Малый зал Тбилисской госконсерватории (Грибоедовская №8)
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 [и 19] марта
[литерат.] вечера
Народного поэта Грузии - Галактиона
Нач. 9 часов веч.
Билеты продаются

გალაკტიონის დეკადა
ტფილისი, 9 მარტიდან 19 მარტამდე
თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზი
გრიბოედოვის ქ. №8
№-  მუდმივი დასასწრები ბილეთი

*
საქ. მთავლიტს.
გთხოვთ ნებართვას საქართველოს სახალხო პოეტის გალაკტიონის საღამოებისათვის აფიშის დასაბეჭდავად - სახელგამის სტამბაში.