შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-492-4 - 1947 წელი


IV ტომი.
„Заря Востока“ - 3-38-85.
1. В каком магазине можно приобрести брошюру т. Шария.
„სახელგამი“.
2. საავტორო კორეკტურა მზადაა თუ არა? როდის დაიბეჭდება?