შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-15 - 1947 წელი


1
სახელგამი. უნდა გადაირიცხოს ჩემი ჰონორარი „სბერკასაში" (ჰონორარი III ტომისა და 500 მანეთი „სამშობლო“-ს კრებ.).
ლიტფონდი. [უნდა მომეცეს ზაფხულის თვეების საგზური].
მწერალთა კავშ. 1. ჰონორარი გორში გასამგზავრებლად. 2. ჰონორარი „მნათობის“ რედაქციიდან. 3. [პენსიის საკითხი].
„ფედერაცია“ - უნდა გადაირიცხოს დანარჩენი გონორარები.

2
1. ხელშეკრულებანი უნდა დაიდოს ახალი წიგნებისათვის.
2. სახელგამთან - მე-IV ტ. და ცალკე „სტალინს“.
3. „ფედერაციასთან“ - სვანეთის ლექსები, ან წიგნი სვანეთზე.
სომხ. სახელგამთან - [ახალი] სომხური გამოცემისთვის.
„Заря Вост.“ - ევროპის წიგნი, ან სხვა ახალი წიგნი.
რუსეთის სახელგამთან ახალი ხელშეკრულება.
ჰონორარი „მნათობი“-ს რედაქციიდან.