შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-469-1 - 1947 წლის შემდეგ


1917 წლის.
1. დროშები ჩქარა!
2. გაზეთი „სოციალ-დემოკრატი“.
3. გაზეთი „სოციალ-დემოკრატი“ - „ტახტი დაეცა“. ლექსი.
4. რვეული მოგონებათა - "დროშები ჩქარა" (შოვის მოგონება).
5. „ლიტერატურული გაზეთი“, რუსული, საცა „დროშები  ჩქარაა“. დაიბეჭდა 1947 წ. Совет. трид. лет.
6. „О красоте революции“ (В тетради, 1947 г.).
7. Русское стихотворение - „***“.
8. Фото среди московских товарищей.
9. სარეჟისსორო ინსტიტუტის დამთავრება.
10. აფიშა რუსული თეატრის.
[11. გემი „დალანდი“].
[12. დაბრუნება].