შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-566-3 - 1946 წელი


6/IX-46 წ.
კოწია ერისთავი.
1. წელს ვერო, ვერ მოხერხდება.
2. ვერც იანვარში.
3. მომავალ წელს „მედალოსანს არაფერი არ უშავს“.
3. მიღება არა გვაქვსო, გვიანააო...
4. „არ ჩაუბარებიაო“.
Константин Давидович!
მე შევალ.
 მყობადი. შაბათი. ნობათი. ნაბადი. დაბანა. ნაშუქი. ლაფანა. ბაში-აჩუკი.