შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-636-13 - დეკემბერი, 1943 წელი


                                        ფრონტელთა ლექსების კითხვა

     მწერალთა სასახლეში შაბათს, 25 დეკემბერს, ჩატარებულ იქნა ფრონ­ტზე მყოფ მებრ­ძოლთა მიერ გამოგზავნილი ლექსების კითხვა. [მებრძოლების ლექ­სები წაი­კით­ხა საქართველოს სახალხო პოეტმა გალაკტიონ ტაბიძემ. მან] წა­კითხულ იქნა: [წაი­კითხა] მირზა გელოვანის, ალ. დემურიას, ა. ბაბუნაშვი­ლის, ი. აბულაძის, ლიახ­ვის­პირელის, ზოდა ბარამიძის, გუგული ნასარიძის, შა­დიმან გარდაფხაძის, აგუ­რაშ­ვილის (ლესელიძის), მელაძის,  ზ. დოლიშვი­ლის, ბიძინა სტურუას („ვიბრძოდით კავ­კასიონთან“) ლექსები. ლექსები წა­ი­კით­ხა საქართველოს სახალხო პოეტმა გა­ლაკ­ტიონ ტაბიძემ. წაკითხვამ დამ­სწრე­ებზე დიდი  შთაბეჭდილება მოახდინა.
     მორიგი საღამო ლექსებისა მწერალთა სასახლეში შესდგება შაბათს, 2 იან­ვარს.