შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-422 - 1939 წელი


რვეული №1.
1. „ყორანის“ ავტოგრაფი, „საბჭოთა კომპოზ. კავშირი“.
2. ფოტო-სურათები - ლენინგრადისა.
3. დეპეშები ლენინის ორდენის მოლოცვით.
4. ბერიასთან დაბარების ქაღალდი.
5. პუშკინის კომიტეტის მომართვა მოსკოვიდან.
6. პუშკინის კომიტ. მოსკოვში და ტფილისში.
7. მოსაწვევი ბარათი ლენინგრადის საღამოზე (ჩემს საღამოზე. 1935).
8. მ. გორკის წერილი პუშკინის 100 წ. სამუშ. კომ. 20/IX-34.
9. ლიტქრონიკა წ. ა.-ში ჩემი სამხედრო კომის. ბიუროს თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ (1932).
10. „На Рубеже“ (1934). „მთაწმინდის“, ნ. ტიხონოვისა და „Смотр Литератур“. ჩემი წიგნის შესახებ.
11. ჩემი ლექსი ასტაფიევის მიერ ნათარგმნი. 31 июля, 1933 г.
12. „რევოლიუციონური საქართველო“-ს მთლიანი სიტყვა-სიტყვითი თარგმანი გ. ჯაფარიძის მიერ.
13. От Ленинградских почитателей.
14. პოპოვის ტექსტი საქდესისთვის.
15. ბორის ბრიკის გეგმა ფოლიანისადმი: 145 ლექსი და პოემა (18. XI. 33 u.).
16. ბებუთოვის გეგმა.
17. ბოგდანოვსკის თარგმანი: ჰორიზონტი ოდნავ ღელავს.
18. ავტოგრაფი რ. ივნევის თარგმანისა „პოეტი და ოკტომბერი“.
19. ოთხი ნათარგმნი ლექსი: 1. მე და ღამე - გაფრ. 2. ცეკვა ხანჯლებით. 3. შემოდგომა (ჰორიზონტი). 4. Nocturne.
20. ელენა შერი - აღმოსავლეთის თარგმანი.
21. ბოგდანოვსკი: ეს მშობლიური ქარია (თარგმანი).
22. დავით კლდიაშვილისა და სანდრო შანშიაშვილის წერილების თარგმანი.
23. პანტელეიმონ პეტრენკოს ფურცლები (ჩემთა ლექსთა თარგმან. პეტრ. და სხვ.).
24. ვიაჩესლავ ივანოვის ხელნაწერი ლექსები „Серебряноборские Стихи“. 1919 г.
25. П. Черкезов „Осенный фрагмент“.
26. № „Правды“ с портретом. 1936 г.
27. „Идут Легионы“ - Веч. Тб., 1936 г., пер. Б. Сер.

№2.
1. „Lu“ dans la presse universell. №26. 28 Juin, 1935.
2. „Commune“ Congres international... №23. Lullet/ 1935./2. ჩერნიშკოვის სურათი.
3. Congress international... (მიშელ გოლდი, ლეონ მუსსინაკ, ჟ. დრეიფუსი, ვალდო ფრანკი, ენრიხ მანნ, Lეონ Faitвангер, რუდოლფ ლეონარდ, ანნა სეგგერ, ეგან-ერვინ-კიშ, ერნსტ ლეონარდი, ლიუდვიგ მარკუს, იოგან შეხხერი, ალფრ. კანტირივინ).
4. ანდრე ჟიდის რეზიუმე.
5. ა. ჰექსლის - ტეზისები.
6. ინდივიდი. Rezum L’espres d’Andre Gide.
7. ანნა სეგნერ L’amur de la patric.
8. Aragon.
9. Lahutti.
10.    ერენბურგის ტეზისები.
11. La lumier et Mond.
12. Congres de veri Vians (2 ეგზ.).
13.    ჩემი მოხსენება.
14.    კომუნისტი. 10 სეკტ., 1935. ჩემი გ. შ.
15.    მასალები ტფ. მოხსენებისათვის.
16.    გ. ტაბიძე - „კომუნისტი“. პორტრეტი, ლექსი, წერილი - შ. ძ. 1936.
17. Les nourebles litteraires.
18. За рубежом - „реализм в романт. масках“.
19. Мет. долины. Илья Еренбург, Данилов.
20.    სხვადასხვა გაზეთები და ჟურნალები. 1935 წ. კონგრესის გარშემო.
21.    ფრედმანის, აზიანი და სხვ. წერილები.

რვეული 3.
1. პეტრენკო. აბელ პეპუარის ჩემდამი წარწერით მოძღვნილი ეგზემპლ.
2. „მნათობი“. 1924.
3. Чит. и Пис. 1928 г. წერილების მწერალი.
4. სარჩევი „ვეფხის ტყაოსნის“, საინტერესო ლიტოგრ. ბერისა.
5. „მნათობი“, 1934 - №№11-12 ჩემი ლექსით. ლეონიძის წერ.
6. ბლოკ. დამწვ. №1 (ბაქოს შენიშვნები) და სხვ. დამწ. რ. (არაფერი. შენიშვ. დამწვ. №3 - ინტელ. პაციფიზმი, უსტრილოვი და სხვ. №4 - წაღვერის დღიური. ბ. (გამოძახილები წერილზე, „ან სიკვდილი, ან გამარჯვება“).
7. თოთხმეტი დაუმთავრებელი თუ უვარგისი ლექსები (დანარჩენი 11 ლექსი ამოღებულია დასამუშავებლად პოემისათვის). აქვეა გორის ატამი, მრწამს და სხვ.

№4.
1. ოლიას ძველი დღიურები.
2. ნემირ. დანჩ. „ძველი კოშკის“ ქართული თარგმანი კ. ბ.-ძისა.
3. ბლოკნოტი №85/18 - უმნიშვნელო შენიშვნებით. ფურცელი 1923 წ. საღამოისა. აჭარისტ. პოეზიის დღე (საინტ. ლექს. ჩემი მიბაძვით. ბარნოვის მოთხ. ნაწყვ. „მიცვალებულის ხელობი“-დან. შეხვედრა ვეფხვთან. „ჩალის ღერები“).
4. ც. კ. ბეჭდვით განყოფილებას - წიგნიდან წინასიტყვაობის მოხსნის შესახებ.
5. „მესაფლავე“ გადაკეთებული პიესად. მოსაწვევი ბარათი ბარბიუსის პატივსაცემად. „Октябрь“ - კ. ბოგდანოვსკისა.
6. წერილი ბორჯომში. ჭიათურის ალმ. 1927. „პაციფიზმ“-ის შავები.

№5.
1. „გალაკტიონი“.
2. ბრიტი.
3. სამი უხეირო ლექსი.

№6.
1. „დროშა“ - საიუბილეო ნომერი 1933 წ. ბიოგრაფიული ცნ., ბობოხიძის წერილი.
2. „Огонек“. კონსტიტუციის №. №32. 1936 წ. ჩემის ლექსით (დერჟავინის თარგმანით), ძველი და ახალი ხიდი, სურათი და ბიოგრაფია. ოლიას პასპორტი. 1 ც. „პაციფიზმი“. Стройка _ წერილი პროკოფიევზე. წერილი იაროსლავლიდან. ბაირონი და შელლი. Философия жизни Шпенглера.
3. 1933 г. 0. 0. ჩემი დღეების შესახებ.
4. პარიზში გამგზავრების დოკუმენტები (1935).
5. Курорт. Изв. ლ. დიურტენის ფრანც მაზერელი. ტფილისი. რესინესის დაღუპვა.
6. „მუშა“. ზ. ჭიჭინაძის წერილით, სადაც მე მედიატორად ვიყავი.
7. გორკის სურათები.

#7.
1. საანგ. წიგნაკი - 1930.
2. 27 აპრ. ,1932 წ. ჩანაწერი - პროლეტ. მწერალთა ასოციაციის გაუქმების შესახებ. პროზა აბრეშ. და ძონძების.
3. მეთაური ჟურნ. 1922 წ.
4. ფოსტა - რა არის გაზელა? Не любо - не слушай.
5. Воспомин. об Ак. Церет. (დაკრთ.). შენიშვნები აფხაიძის წერილის გამო.
6. ხელნაწერები ლექსებისა აფხაზეთისათვის.
7. ფ. მახარაძის სიტყვა. 1925 წ.
8. მნათობის პერიოდის განმარტება.
9. 1923 წ. მოწოდებები (წითელი, ლამაზი).
10. წინანდელი ტომებად გამოცემის პროექტი.
11. „ვესტნიკ ტეატრა“ - 1921 წ.
12. მიქ. პატარიძის ლექსები.

№8.
1. „Красный Шахтер“, 6 сент., 1928 წ.
2. მცხეთის სვეტიცხოვლის ფრაგმენტი წილოსანისა.
3. „ეზო, გზა, შარა-გზა“... და სხვ.
4. გამომიგზავნე, ევროპა, ფული. პროექტი პიესის.
5. აფიშა 1917 წლისა მოსკოვის „გროტესკში“ (მე, ლადო მესხიშვილი, გ. შარაშიძე და სხვ.).
6. „Шелк и лохмотья“ - начало романа. გამოცანები (3).
7. ანდაზები, ლექსი დაღლილისა. ყურადღება წითელ არმიელთა საომარ სიმღერებს.
8. საქართველოს საბჭ. მწერლ. კავშ. პრეზიდიუმის დადგენილება სამხედრო კომისიის ჩამოყალიბების გამო. „Красная Новь“-ის თხოვნა. ახალი მემანიფესტეების მოწოდება. წით. მოწოდება. 1923 წ.
9. ძეგლები ტფილისში. ცოტა რამაა ამ ქვეყნად კარგი. სერგო კლდიაშვილის და ნემჩინოვის შესახებ.
10. საინტერესო მიმართვა: ფედერაციისა და ასსოციაციის. ჩერქეზ. 22.
11. შენიშვნები თურქესტანზე და სხვ. (უზბ. წერილები კოკანდიდან, აშხაბადიდან და სხვ. ბლოკის სტრიქ. ბერ-მონაზონი. ავტობიოგრაფიის დასაწყისი. სქემა პროზ. ნაწარმოებთა).
12. მოწინავე ჟურნ. №1-სათვის (1923). მოწოდება.
13. ზ. ჭიჭინაძის იუბილეისათვის (ჩემ მიერ დაწერილია).
14. რობაქიძის შენიშვნები თეატრის შესახებ. ბოლოსჯა. შენიშვნა მთვარის დაბნელებაზე (1931). შენიშვნა მაშაშვილის გამოსვლის გამო. წერილი 23/XI-32 და სხვ. წერ.
15. Кольчина и Лазарева (Худ. Лит.). ტფილისის გეგმა. ალ. შირვანზადე. არტ. ლეისტი. ია კარგარეთელი.
16. ბუბნოვის დეპეშა. პუშკ. იუბ. დასწრებისათვის.
17. კალამთა აპოთეოზი.

№9.
1. რვეული 1921 წლისა.
2. რვეული 1930 წ. პროზით.
3. ბლოკნოტი. სულ ბლოკნოტებია.

№10.
სულ ბლოკნოტები.

№11.
სხვადასხვა: აფიშები, პლაკატები, ფურცლები შენიშვნებისთვის (სხვ. შ. გ. ტ.). ძლიერ ბევრი [სხვადასხვა სახის] მასალები, საჭიროა შესწავლა.

№12.
დაუბეჭდავი ლექსების რიგი.

№13.
მრავალი დაბეჭდილი და გამოსადეგი დაუბეჭდავი მასალები, აგრეთვე სომხური გაზეთები.

№14.
მასალები 1933 წლ. და სხვ. (პრავდა, კომუნისტი და სხვ.).

№15.
გაზ. „მუშა“. 1938. ჩემი ლექსი „სიმღერა“, ლევ. ასათიანის წერილი, პორტრეტი.

№16.
1. სომხური გაზეთები. 2. „კომუნისტი“. 24 დეკემბ., 1938 - ქრონოლ. „ჯონ რიდის“ ყდა 1. მეთაური. პოეზია უპირველეს ყოვლისა. ბლოკნოტი. არიფიონის დეკლარაცია ვ. გორგაძის და სხვ. წერილები დაწერილი 21/V-35 ბერიასთან. ჟურნალის ბლანკები. 1. აბრეშუმის საქსოვი ფაბრიკის შესახებ. 12 ხალხური ლექსი (უოძელაშვილოდ). ლოზუნგები „ეპოქიდან“ და მზადება გამოფენისათვის.

№17.
1. Лит. Совр. 1937. ჩემი 2 ლექსი - ნათარგმნი ნ. ზაბოლოცკის მიერ (სტრიქონები, „დალანდი“, 1937. 2. ორდ. საქართველოს საბჭოთა სოც. ხელოვნება. 3. Сов. Грузия за 17 л. 4. Стихи и песни о Стал. (ჩემეული, ბ. სერებრიაკოვის). 5. „საბჭოთა აჭარა“ (ჩემი ორი ლექსი). 6. საბჭოთა საქართვ. 17 წლის მანძილზე. ჩემზე გვ. 88. 6 ახალი ქართ. შრიფტი ჩემი ლექსების. 7. ორდ. საქ. ხელოვნება. 8. Расцв. совр. ис. Гр., Веч. Тбилиси, 11 янв., 1939 г. с хроникой о вечере.

№18.
Веч. Тб. - Сновым годом.
„მუშა“ - გამხიარულდი, ბუხარო.
„Заря Востока“, 1938. 23 დეკ. „პორტრეტი, წერილი, ლექსი“.
Вечерн. Тб. Люббимый поэт народа (с порт.). Родина - пер. Сереб.

№19.
1. პირველი წიგნის ყდა, ტიტული და შინაარსი.
2. მასალები მე-IV ტომისათვის.

№20. რვეულების ტომი.
„წიგნის გარშემო“ (З. В., №2). სოკოლის ბლოკნოტი. საერთო რვეული (რეკლამა და სხვ.). წიგნაკი ეთიმა გურჯის ლექსებით.

№21.
უამრავი [ჟურნალები] გაზეთები ჩემზე (ხელნაწერები არ არის).

№22.
დიდძალი გაზეთები სულ ჩემს შესახებ.

№23.
წერილები, ხელნაწერები და სხვ. და სხვ. გამოს. პროზისთვის.

№24.
სუ დასამუშავებელი მასალები მე-IV ტომისათვის.

№25.
დაბეჭდილი მასალები.

№26.
ბლოკნოტები პროზისათვის. „შალიკაშვილი“. „არიფის“ შენიშვნები. გრაფიკები და სხვ. მეგრული ნანა და სხვ.

№27.
Писат. ССР. ჩემი პრესა.
La literature internationale. 1935.
ჩემი ფსევდონიმები (ზ. ჭ. ავტ.), ჩემზე წერილი. ისტ. თავდასხმები.

№28.
მთელი ჟურნ.-გაზეთ. 1933 წ.

№29.
ფრანგული ჟურნ.-გაზეთები. 1935 წ., პარიზი.

№30.
1. ი. ეკალაძე, ა. კალანდაძე, გ. საგანელი, ტ. გრანელი, გრ. ზოდელი, აგარელი, არტ. გაბუნია, გრ. ორაგველიძე, ნ. გერგესელი, ჰერ., ყანჩელი, პოლიო აბრამია, მიქელ რაბიანი, სიმონ ჩიქოვანი (რწმ. გრ. ორაგვ.).
2. გ. ორბელის ცნობა. მწერალთა ყრილობა. 1921 წ.
3. ოპერის თეატრის ოქმები. ალიო მაშაშვილის „მთვარე“. აკაკის წერილი და ლექსი. ნინას დღიური, პავლიაშვილის პორტრეტი. „აკაკის ლანდისა“ და „გახელილი თვალების“ პოდსტროჩნიკები.

№31.
გაზეთები პუშკინზე, ყრილობებზე, დისკ. და სხვ.

№32.
1. ტიხონოვის ხელნაწერები.
ოლიას პოდსტროჩნიკები.
სამი თარგმანი პეტროვსკისა: 1. ქალაქი წყალქვეშ. 2. ის, ვისაც გახსოვთ ყოველივე ეს. 3. გრიგალი (წერილებით).
f. რევ. საქართველოს 31 გვ. სიტყვა-სიტყვითი თარგმ.
d. სიტყვა-სიტყვით თარგმ. „ეპოქა“-დან.
c. ოკტომბრის სიმფონია.
d. 38 ლექსი „პაციფიზმი“ (მთელი).
„პოემა ვეფხვისა“ - მთლად.
პენკოვსკი: პრესა - ერთის სიტყვით - სულ პოდსტროჩნიკებია.

№33.
მთლიანად „გალაკტიონი“.

№34.
№1 „ახ. კომ.“ ჩემი ლექსით. ოლ. დღ.; პაციფიზმის მთელი თარგმანი. 1927 წლ. წიგნის მასალები.

№35.
სად, ვინ და როდის (კოლეკტივ. რიგი გაზეთების. აფიშა 1939 წ.) (ხელნაწერები იქ არ არის).
ნ. მარრის - Яфетические Семин.

№36.
დედაჩემის წერილები. პუშკ. კომიტ. (ბუბნ.). და მრავალი სხვა და სხვა.

№37.
ბერიას მოხსენება 15 წლის თავზე. ბ. ჟღენტის წერილი „პოეზიის დღის“ შესახებ.

№38.
სხვადასხვა.

№39.
სხვადასხვა (გრ.).

№40.
სხვადასხვა.

№41.
ლიტ. გ., დროშა და სხვ.

№44.
ლიტ. 1933.