შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-5 - 1931 წელი


საქ. საბჭოთა მწერლების ფედერაციას.
გთხოვთ, ჯამაგირის ანგარიშში გამომიწეროთ 30 მანეთი.
29 სეკტ.
გალაკტიონ ტაბიძე
ფედერაციის სალაროს.
მიეცით 30 მ. (ოცდაათი მან.).
ი. წვერავა
29/IX-31
ოცდაათი მანეთი მივიღე.
გალაკტიონ ტაბიძე