შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-467-20 - 1931 წელი


ძვირფასო ამხანაგებო!
ამით გატყობინებთ, ქართული წითელი ჯარის არსებობის 10 წლის სათარიღო სადღესასწაულო საღამოში [მე] დიდის სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას. [ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად ავადმყოფობისა] [თუ ავადმყოფობამ [არ დამძალა] არ შემიშალა ხელი].

„მნათობი“.