შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-467-16 - 1931 წელი


1. უნდა დაიწეროს ამ. კავკასიის ერების მარში.
2. საცირკო ნომრები.
3. სცენარი კინოსთვის.
4. სცენარი ხმოვანი კინოსთვის.
5. პიესა.
6. ლექსები გადაეცეს არტისტებს (მუშათა რაიონებისთვის).
7. ლექსები მუსიკალურ ოლიმპიადისათვის.
8. სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები (10 წლისთავისთვის).
9. "ამიერკავკასიის სფსრ 10 წელი (რუსულ, ფრანგულ, გერმანულ, ინგლისურ ენებზე).
10. ბროშურების სერია ამიერკავკასიის საკითხების შესახებ.
11. კრებული ა. კ. დოკუმენტების მიხედვით.
12. ა. კ. საბჭოთა ამშენებლობის 10 წელი.
13. სალიტერატურო ალმანახი 4 ენაზე.
14. დღესასწაულზე მოწვეული იქნებიან - ა. კ., მოსკოვისა და ლენინგრადის მუშები.
15. ამიერ კავკასიის ცაკთან დაარსებულია ა. კ. დღესასწაულის ჩამტარებელი კომისია.

მარში ამიერ კავკასიის ფედერაციის 10 წლისთავისათვის.

ვაშა! კეცე! იაშასუნ!
იაშასუნ! კეცე!
ვაშა, ვაშა, ვაშა!

*
Акт. 16/XII - 31 г.
Комиссия в составе т.т. Кортава, Цагарели и Окуджава, в присутствии чл. правл. кассы взаимопомощи - т. Ермишевой и чл. этой же кассы - т. Глонти, проверив деятельность существующей при грузснабсбыте кассы взаимопомощи за период с 1/III до 1/XII с. г. установила следующее: 1. Ревизионная комиссия при кассе взаимоп.