შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-615-13 - 1927 წელი


ლოზუნგები:
1. გალაკტიონი არის ცენტრალური ფიგურა თანამედროვე ქართულ პოეზიაში: იგი აერთებს ერთ ფოკუსში ყველა თანამედროვე მიმდინარეობებს: 1. უპირველესად ყოვლისა იგი არის ყველაზე უფრო ეროვნული. 2. იგი არის ყველაზე უფრო რევოლჲუციონური – მან დაამტკიცა ეს. 3. იგი ყველაზე უფრო ეხმაურება თანამედროვეობას.
2. გალაკტიონმა ყველაზე უფრო პატიოსნად გაირა გზა სიმვოლიზმისა.

ია ეკალაძე.