შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-535-11 - 1924 წელი


ორი ქალი სად წავიდა.
დაუძახეთ, სად წავიდა.
დაუძახეთ, სად წავიდა.

*
I. წერილები. წერილები; II. წერილები. ნაწ. I ტ.; III. I ტ.; IV. I ტ. ნაწ. II ტ.; V. მე-II ტომი; VI. 100 ლექსი მნ.; VII. 100 ლექსი; VIII. 100 ლექსი; IX. 100 ლექსი; X. პოემები ძველი; XI. პოემ. ახალი (ჯონ რ., აღმოს. და სხვ.); XII. ძველი ლექსი (წიგნი არ არის). „ახალი კვალი“ და სხვ. „თ. და ცხოვრ.“; XIII. ახ. ლექსები (ეფემერები და სხვა); XIV. ზ. ჭ. პ. (წერილები); XV. წერილები.

I ტ. - წერილები; II ტ., III ტ., IV ტ., V ტ. - პირვ. წიგნი.
VI. VII - ასი ლექსი მნათობში.
IX. X. XI - სამასი ლექსი.
XII. პოემა „მწყემსი“.
XIII. „ლომისი და სხვ.“
XIV. ძვ. ლექსები „ფასკ. განათლ. და სხვ.“.
XV. ახ. პოემები. რევოლჲუცია.
XVI. ახ. ლექსები მნათობი.
XVII. წერილებიდან.
XVII. ასი ლექსის დამატ.
XIX. შენიშვნები 5 გვ. თვ.

*
მსოფლიო ორკესტრი. ჩონჩხები ბარრიკადებათ. ბოგემა დროშებით. ღვინო რევოლიუციის. ფანტასტიური ორატორი. ავი ზნე ბაგისმიერი.

*
1 ენკენისთვე. 1924.
როდესაც დიდი და ბრწყინვალე ფრინველი.
მივიდა ზენიტის...