შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-18 - უთარიღო


1. „ლიტფონდი“ - ფული სესხად. ან ერთი ტონა სახურავი (Кровельное железо) ან <ეკტი>? ხომ არვის უნდა? გადარიცხვით, რა თქმა უნდა. გადარიცხავენ სპერ-წიგნაკზე. აფხაზეთის სახლის შესახებ. შიფერით ხომ უნდა დამეხმარონ?
2. კრებული „სამშობლო“ რა მდგომარეობაშია?
3. კალე ბობოხიძის წიგნი.
4. ფლური იქნება თუ არა „ზარია“-ში?
5. წიგნაკი მაინც საჭიროა (რომ გადამირიცხონ).
6. აკადემიაში. როგორაა გონორარი!
7. უნივერსიტეტში საღამო-შეხვედრა. კეცხოველი და სხვ.
8. „ზარიას“ წიგნი. ა?
9. გრ. მესხი.