შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-18 - უთარიღო


Cepп?
[ლავრ. ძიძიგურს].
ისეთი საოცარი სუნი დგას, როგორც გაუქაფავი ღერძი ურმისა დიდი ხნის მგზავრობის შემდეგ - უსაპნო.
დედა-ენა და ბუნების კარი - სახელმძღვანელოები კი არა უდიდესი პოემებია. მე თანახმა ვიქნები, გამოვიდეს ეხლა ეს წიგნი, არა როგორც სახელმძღვანელო, არამედ საკითხავ წიგნად..