შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-551-7 - უთარიღო


Графск. 14; Таб. трест; „Дворцовые“; „Лот“. (ქად.); „სოლეილდორ“; „ფინკომი“; ახობაძესთან; მოსე თოიძე; „წარმოკავშირი“; „ორიანტი“; „ტურანი“; „შამპანი“; „უმაღლ. სოვნ."; „კახეთია“; „სერგოს რესტ.“; „ლომისი“; „ბახტრ.“; „ტრის.“