შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-523-12 - უთარიღო


რეკტორი სახ. უნივერ. ყიფშიძე, в 11-10.
მეცხრე ჯგუფი - ისტორიულზე, მერაბ ნიკოლოზის ძე გურგენიძე.
3-21-81 - შალიკო ყიფშიძე.
В другой корпус после 5-6.
1 აგვისტო.
Флигель. Управделами.
Давид Семенович <К...>.
Экзамены. После 9 часов.
Она домаш.

*
La Georgienne indolente,
Avec son souple narquilhe
Etalant sa hanhe opulente
Un pied sous l’autre replie.