შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-599-4 - უთარიღო


Гоммера.

ბევრი საინტერესო, სრულიად ახალი, უცნობი დოკუმენტი აკაკი წერეთლის ცხოვრებიდან.
[მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ძალზე ძვირფასი აუდიტორია].

9 მონაწილე:
[1. ი. გრიშაშვილი, 2. ი. ჯანგულაშვილი, 3. ვასო გვეტაძე, 4. ალექსანდრე ბეგაშვილი, 5. შალვა ფორჩხიძე, გიორგი, 6. ალექსანდრე შანიძე].
ალექსანდრე ბეგაშვილი.
მცირე რიცხოვანი.
შენ, გიორგი...
გიორგი აბზიანიძის.
პოეტი აკად. ი. გრიშაშვილი.
პოეტებით.
ვასო გვეტაძე, ალექსანდრე ბეგაშვილი, შალვა ფორჩხიძე.