შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-550-5 - უთარიღო


რედაქციის ბინის მოწყობის საკითხი
ტაკტიკა: რედაქციის ბინა უნდა მოეწყოს კარგად. 1. კარები მეორე ოთახისა ჩაიკეტოს. 2. კედლები შელამაზდეს. 3. მინები გამოფენის შუამდე დაიფაროს. 4. შეძენილ იქნას მაგიდები და შესაფერი ხელსაწყო. 5. გარედან მიეცეს შნო და სილამაზე.

თვით რედაქციაში.
კოდექსი: 1. არავითარ პოლიტიკურ საუბარს რედაქციაში ადგილი არ ექნეს! 2. პირველი, რომელიც კი შეიმჩნევა ამ საქმეში, მომენტალურად დათხოვნილი იქნება სამსახურიდან. 3. სერგო შავგულიძე 1/50. 4. მთელი ძალა და ღონე იქითკენ, რომ „თეატრ. და ცხ.“ არ დაემსგავსოს.
შტატი რედაქციის: 1. [რედაქციის საქმეთა მ.] კანტორის გამგე...