შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-549-12 - უთარიღო


№1. პრესა: 1. ლიტ. საქართველო, 2. კომუნისტი, 3. მნათობი, 4. Заря Востока, 5. ახალგაზრდა კომ., 6. საბჭოთა მასწავლებელი, 7. Молодой ст., 8. საბჭოთა ხელოვნება, 9. Хорард. Врастан, 10. Большевистская Путевка.
№2. რადიო: 1. ინფორმაცია ქართ. და რუს. ენებზე, 2. საღამო, 3. ლექცია.
№3. საქდესი.
№4. აფიშა.
№5. პლაკატები.
№6. წიგნის მაღაზიის გაფორმება.
№7. რუსთაველისა და პლეხანოვის პროსპეკტების მაღაზიის ვიტრ.
№8. ტრამვაი. ტროლეიბ.
№9. სპეციალური გაზეთი.
№10. ოპერის თეატრის ფასადი.
№11. კომპოზიტ., მუსიკოსები.
№12. დამკვ. ბრიგ. ლიტერატ.
№13. „ლეტუჩკი“.
№14. საღამოის პროპაგანდისტ. აგიტაცია.
№15. ქალთა ბრიგ.
№16. სტუდენტობა, მოსწავლე ახალგაზრდობა.
საღამოები ყველა შკოლებში.

*
კოჩეტკოვი: პლეხ. 181. მგალობლიშვილის ბინა.
აღრიცხვა - ყოველნაირ გამოსადეგი ინვენტარისა.
1. ფოტოსურათები. 2. წიგნები.