შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-15 - უთარიღო


* * *

                             [თესე [სიკეთე] კეთილი, სადაც კი შესძლო
                             და თვით ხელმწიფის ტახტის წინაშე].
                             [იყავ კეთილი [თავისუფლების] ყველაზე უფრო]
                             [გიყვარდეს] თავისუფლების გწამდეს დიდება,
                             და თვით ხელმწიფის ტახტის წინაშე,
                             [შენ] ო, არ უარყო ჭეშმარიტება,
                             იყავ კეთილი...

ბეთჰოვენი.

წინ, გაბედულად! სხეულის უძლურების მიუხედავად,
ო, გაიმარჯვებს, გაიმარჯვებს ჩემი გენია.
ოცდა ხუთი წელი! მე ვარ ოცდა ხუთის წლის.
სწორედ ამ წელში მე, როგორც ადამიანი,
უნდა აღვიმართო მთელი ჩემი სიმაღლით.
                                                                                                                             ბეთჰოვენი