შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-549-9 - უთარიღო


მე საქართველოს პოეტი და
მემატიანე.

ეს ოთხი წელი
[ჩემი] სამშობლოს ჩემის ისტორიის
ახალი გვერდი.