შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-9 - უთარიღო


გალაკტიონ ტაბიძე - საქართველოს სახალხო პოეტი, [საქართველოს] ქარ­თუ­ლი საბჭოთა [ლიტერატურის] მწერლობის ფუ­ძემ­დე­ბე­ლი.

ლადო გრიგოლია, დათიკო Кутатели. შოთა კობალაძე - 55-25.
30 : 3 = 10. 38 X 8 = 244.