შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-7 - უთარიღო


 აატანინა. მოანამინა. ბროლი და მინა. მოალალინა. დააბანინა. ან ინა. მი­ა­ფინა. დაფ­ნით დაფინა. გააკაინა. მიალაინა.