შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-13 - უთარიღო


I. შესავალი.
II. ბარიდან მთაში.
III. პოეტი და ხალხი.
IV. პოეტის დამოკიდებულება წარსულთან.
V. შინაგანი ომი საქართველოში.
VI. რუსის მოხელეობა, აჯანყებები.
VII. ვორონცოვის პოლიტიკა.
VIII. აკაკის ბავშობა.
IX. აკაკი გიმნაზიაში.
X. გზა უნივერსიტეტისაკენ.
XI. აკაკი პეტერბურგში.
XII. აკაკის ფიქრები პოეზიაზე და ხალხზე.
XIII. აკაკის ჩამოსვლა სამშობლოში (დაბრუნება).
XIV. გადაშვება ლიტერატურულ მუშაობაში.
XV. მოტივები აკაკის პოეზიისა.
XVI. პოპულიარობა ხალხში.