შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-617-9 - უთარიღო


1. სანთლები (იდეალები).

2. მშობლიური ეფემერა (პატრიოტული რომანტიკა). ღრმა შინაგანი გამოძახილი.
3. მიმღერე რამე.
4. ლურჯა ცხენები. „ყოფნა ცარიზმის პერიოდში“ (კარგად ახსნა).
5. ქარის მოტივები. ვინ გაშალა.
ქარიშხალის მოტივები.
რელიგიური განწყობა.
მზეო მარიამ? (კითხულობს მ.).
უმანკო ჩასახების მამათა სავ. (საშველი?).
შებმა ქარიშხალთან.
1917.