შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-491-2 - უთარიღო


12-1 საათზე - მწერალთა კავშირი.
2 საათზე - ვალერი ჯვარიძე და წარმომადგენელი გორიდან.
3 საათზე - კონსერვატორიაში - ნოტების გადაწერის საკითხი.
5 საათზე - „ორიანტი“-ს გამგესთან (ვახტანგი).

*
ს. ჭილაიასთან.
1. გამოფენის საკითხი (მასალები მწერალთა კავშირის).
2. „კომუნისტი“-სა და „ზარიას“! საკითხი.
3. გოგლა ლეონიძესთან (მათხოვოს ოთახი დროებით მასალების დასალაგებლად).
4. ახალგაზრდების საკითხი (მოეწყოს მწერალთა კავშირში სპეციალური საღამო. დაინიშნოს დრო).
5. მოსაწვევი ბარათების დათრევა.
6. ვალბოლსკის წერილის საკითხი.
7. „საბჭოთა მწერალი“-ს საკითხი (საკითხი პოემების).
8. ჩაშლილია საკითხი (ხომ სცდილობენ ჩაშალონ გამოფენა).

*
О жизнь моя без хлеба,
За то и без забот,
Иду - смеется небо,
Ликует - небосвод.
Хоть брожу...