შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-469-11 - უთარიღო


შესავალი სიტყვა - ფ. მახარაძის.
ინფორმაციისათვის:
ტელეგრაფი. რადიო.
მუშაობა სკულპტორებისა და მხატვრების.
ყველა გაზეთებში: პორტრეტები. ქრონიკა. ბიოგრაფია. წერილები. აფიშა.
„ლიტ. გაზეტა, ახალგაზრდა კომუნისტი, საბჭოთა ხელოვნება და განათლების მუშაკი“ უშვებენ გაზეთის ერთ ნომერს.
В рабочих районах организуется передвижная выставка (მზადება).
გამოიყოფა სტუდენტების დამხმარე ბრიგადა, დამკვრელი ბრიგადა.
Духовые и струнные оркестры.
ხმის გამადიდებელი.

*
უფრო ადვილად რომ შიმშილი
                    გადაიტანოს,
რამდენი დღეა, რაც საწოლად -
                    გალაკტიონი
სურსათის ნაცვლად...

*
Алексей Влад.
Дорогому товарищу, так хорошо [относившемуся], оценившему меня.