შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-510-8 - უთარიღო


დღეს:
1. ავანსის შესახებ. 2. ბინის შესახებ. 3. ლიტოგრაფიაში. „ჩემო“. 4. ირაკლისთანაც (ყდა). 5. В.С.Н.Х. 6. პროფკავშირებში.
„მოსე“ - 5.000 წიგნი უნდა დარიგდეს. არც ერთი ეგზემპლიარი სახლში საჭირო არ არის. შემდეგ - რეკლამა, აგიტაცია.
ქრონიკა - წიგნის გამოსვლის შესახებ.
განცხადება - რომ გამოვიდა.
ბიბლიოგრ. - „კომ.“ და „მუშა“.
ბიბლიოგრაფიების დამუშავება.
„ბოლშევიკური ტაკტიკით“.
გოსიზდატ.