შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-590-2 - უთარიღო


სახელგამი
1. რა მდგომარეობაშია წიგნის საქმე:
მთავარი.
1. ვის აქვს ხელში. 2. როდის გადაეცემა საწარმოებს. 3. რა აბრკოლებს. 4. შესაძლებელია თუ არა, დაძლეულ იქნას ეს დაბრკოლება. 5. ხელშეკრულება.

2. რა მდგომარეობაშია ფულის გადმორიცხვის საქმე:
1. როდის გადმოირიცხება. 2. მნათობის ჰონორარი. 3. ახალი გადარიცხვა.

3. წიგნის პალატაში:
1. ყდის ფოტო.
2. შ. გაჩეჩილაძის წიგნი.
3. ხომ არაფერია ახალი წიგნის მატიანეში?
4. ტელეფონით აკადემიის ბუჰღალტერიაში (არის თუ არა ხელფასი). N...