შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-510-2 - უთარიღო


ბარათაშვილი.
1. გაშლილი. 2. აშლილი. 3. ვაშლი. 4. საშველი. 5. მამადაშვილი. 6. კავშირი. 7. მთაშველი. 8. მთაში, ვლის. 9. მაშ, ივლისს. 10. გადანაშხვილი. 11. ტაში. 12. დანაშენი. 13. დანაშინი. 14. დაშლილი. 15. ნაშვილი. 16. შენ შეაშველე. 17. რა შვილი! 18. რაშილი. 19. საშალი. 20. აბაშელი. 21. ჟივილი. 22. ჩვილი. 23. ტკივილი.