შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-507-14 - უთარიღო


12 მაისი.
1. ქაღალდის საკითხი. 2. პალტოს საკითხი. 3. „დკა“ - პავლე. 4. რვეული მაისთა. 5. მონახვა პირველი ტომის და „მამულო სიცოცხლეო“-სი (19 ტ.). 6. სად გაჰქრა პირველი წიგნი? 7. ელსნერი, ცაგარელი, კრეიტანი, სერებრიაკოვი, ივნევი, ელ. შერრი, შარტი, შალიგინი, შერმანი, კორნეევი, ბულატი. 8. დალაგებანი. 9. გაზეთისანი მაისისანი წიგნი. 10. ბარათაშვილის ამბები.

* * *
დავალაგოთ მაგიდა. სადმე შევინახოთ ჩემადნის ყუთები. რაიმე ეშველოს სკამთა მას სასვენსა. გამოვიტანოთ მანქანა. რვეულნი იგინი?