შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-507-11 - უთარიღო


სძლებს. სძლევს. სთვლემს. ფლობს. გმობს. მტრობს. ძმობს. დობს. გრძნობს. სცნობს. სთხოვს.
მიჰყრია ქნარი. არეს. სად არი. მგზნებარე. ქნარი.
იდიოტიზმისაგან.