შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-610-11 - 1946 წლის შემდეგ


1946, 1941, 1936 - საახალწლო ლექსები.

1. ჩარჩო - დასადგმელი (სპეციალ. კედლის გაზეთისათვის).
2. წარწერა ერთი სათაურისა (ტრაფარეტი) და №№.
3. გუმი-არაბიკი.
4. მაკრატელი (სპეციალური საკანცელიარიო).
5. მაგიდა რედაკტორისათვის.
6. ტუში, ფუნჯი.