შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-587-5 - უთარიღო


1. კალენდარი. 2. გაიოზის წიგნი. 3. დავურეკეთ.

დღეს:
1. სურათები ნელლის (ეს კარდინალური საქმეა).
2. თათბირი ნელლისთან.
3. რამდენი მხატვარი ეყოლება.
4. მზად უნდა იქნას ერთ თვეში. 1 თებერვალიდან 20 დღეშიც.
5. აღრიცხვა ფოტო-სურათებისა.

„თეატრი და ცხოვრება“, 1910. საჯაროში.
Смульский Феодор Павлович.