შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-603-11 - უთარიღო


მშვიდობის სიმღერებიდან:

კავშირი გულთა შორის - 109. მაისი და მშვიდობა - 131. მშვიდობისათვის - 132. იდიდე, მშვიდობავ - 134. მთაწმინდის მთვარე - 188. გზად პოლონეთში. ქებათა ქება ნიკორწმინდას - 217. ნუ მიატოვებ ლექსს უთვისტომოდ - 223. დარჩება ხსოვნად შთამომავლობას - 242.

                                                               *
                 კვლავ მთაწმინდა მღერის გულით - ჟამს, დროებას.
                 მშვიდობას და კაცთა შორის სათნოებას.

სამსამსალად. შხამ-სამსალად. მაწანწალად. გადამძალა.

ოქტომბრის წიგნი.
ყველაფერი 3-3 ცალი.