შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-535-3 - უთარიღო


ქაღალდი შეიძლება იყოს:
1. პირველ სტამბაში.
2. კავკ. წით. დროშ. არმიის სტამბაში.
3. ოლღას ქ. სტამბაში.
4. ქაღალდის სინდიკატში.
5. ზაკკნიგა.
6. გოსიზდატი.
7. სამხედრო სტამბაში.
8. „ზარია востока“-ს სტამბაში.
9. „კომუნისტის“ სტამბაში.
10. ნარკომფინში.
11. პოლიგრაფტრესტის სტამბაში.

სობესში. 3.000. რემედასი.
1. Возможна ли такая комбинация, чтобы перевести шрифт в другую типографию и там отпечатать книгу.
2. Возможно ли, чтобы бумагу из другой типографии перенести в 3-ью типографию.
Для обложки? აფიშის ქაღალდი ხომ მაინც არის?
მოსე გოგიბერიძე. 30.000. 150.