შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-13 - უთარიღო


დღეს 8 საათზე მწერალთა კავშირში შეხვედრა უკრაინელებთან? ხვალ: 1 საათზე სპეციალური ვაგონით მიდიან სურამში ლესია უკრაინკასთან დაკავშირებით.