შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-9 - უთარიღო


16 იანვარი.
1. ინციდენტი სწორედ სამს რომ ათი წუთი უკლდა. ხელის შეშლა ახლა აღარ შეიძლება, სასწრაფოდ ზომები.
2. რვის ნახევარზე უნდა ვიყოთ თვითმართველობაზე.
ვახტანგ... ატრიანი...
პენტერა!
ხარი, უღელი, ველი.
გიგოშვილი, გოგეშვილი.