შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-8 - უთარიღო


- ჩვენ ოთახში კვერცხი შეიწვება, ისეთი სიცხეა.