შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-7 - უთარიღო


აკადემიაში:
1. როდის დაარსდა აკადემია? აღინიშნება თუ არა?
2. როდის უსრულდება მუსხელიშვილს 60 წელი? აღინიშნება თუ არა?
3. რადიანი, შანიძე... აკტიურობა რაიმე... 25 იანვარი! ბელიაშვილი. აქ აჩქარება სჯობს თუ?
4. კარდონები, მაკრატელი, მეტი ქაღალდი, გუმიარაბიკი, არქივის საქმეები. ლექსები.