შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-581-1 - უთარიღო


1. სასამარლოში (ცნობა). 2. ლიტფონდში (ცნობა). 3. ფოსტაში (ფული, ა? ა?). 4. მწერალთა კავშირში (ფოტო) (სხვა დაკ.). 5. სახელგამში (განცხადება  და წიგნები). 6. „Заря“ (ჰონორარი). 7. თვარაძე. 8.  9. ც. კ. (დოლიძე). 1. სასამართლო. 2. ფოსტა. ფული, ჰა? ლიტფონდი.