შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-581-2 - უთარიღო


ცხოვრება არის მარტო ფეხსაცმელი: ფეხსაცმელი არის გაცვეთილი, მაგრამ არის ახალთახალი. არის უშნო და ულაზათო‚ მაგრამ არის შნოიანიცა და ლამაზი. არის მძიმე და მოუხეშავი‚ აგრეთვე ლამაზიც.