შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-580-9 - უთარიღო


3-82-00 .
გადაცემა რუსულ ენაზე ჩემი რუსული წიგნის გამო‚ რომელიც მოსკოვში გამოვიდა.
რუსულად იყო.
იმ მასალას მინდა გავეცნო როგორმე. აქ არ ვიყავი მაშინ.
სად შეიძლება?
როგორ?

*
ხელოვნების მუშაკთა სახლი.
15 ეტევა ერთ სტენდზე. 1.500 стендов.
ვკისრულობ, მონაწილეობა მივიღო.
ვალოდია.