შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-580-8 - უთარიღო


ველაპარაკე ჭილაიას:
- მე გადავეცი ცეკას. მგელაძე თანახმაა. ეს პატარაები აჭირვებენ საქმესო (ჭიაურელი‚ მელქაძე).
იუბილეი‚ წიგნი‚ ჩემი წიგნიო.
ჭილაიას უნდა ცეკა-ს დადგენილება იყოს მისი წიგნის გამოცემის შესახებო.
ნატროშვილი - მე ეხლავე დავიწყებო მზადებასაო. ნატროშვილი. ნატრუაშვილი. ჯერ რაღაც ოფიციალური საკითხებიო.
კომენდანტი.
მოელაპარაკეო ჭიაურელსაო.

Я как старый сотрудник Зари В.