შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-9 - უთარიღო


ძნელი არაა იმის დამტკიცება - რომ ილია ჭავჭავაძის პროზის რიტმი - არის რიტმი გოგოლის. საქართველოში დღემდე არ მოიპოვება უკეთესი რიტმი!