შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-533-2 - უთარიღო


ტეხნიკური ამბები
1. ბილეთები უნდა იქნას 29 დეკემბერს.
2. აფიშები - უნდა გაიკრას 29 დეკემბერს.
პატარა აფიშები.
აფიშები - თედორე ჩუდეცკის. ბილეთები - თედორეს ჩუდეცკის (ღია ბარათები).
3. ქაღალდი აფიშისათვის (რაც შეიძლება ბევრი აფიშა).
4. ტელეფონით სტამბაში. სად შეიძლება ქაღალდი?
5. საჭიროა დიდი კედლის სურათი. ჩუდეცკი ან გველესიანი.
6. საჭიროა ფოტო-სურათები. 150.  300  (კიდევ).
7. საჭიროა პატარა ღია ბარათები.
8. საჭიროა ბრონზა.
9. საჭიროა აფიშორისთვის მეტი ფული, რომ მან კარგ ადგილზე გააკრას აფიშები.

*
მნათობი - 30 м., ახალგაზრდა კომ. - 30 м., ოქტომბრელი - 30 м., ფიზკულტურელი - 30 м.
სულ 11 საათამდის.

1. ბევრი რამაა, მეგობრებო!
2. მშობლიურო ჩემო ზეცა.
3. გზა-გზა...
ორი ახალგაზრდობა (ახ. კომ).
გამხიარულდი, ბუხარო (ოკტომბრელი).
მხოლოდ ორი მილიარდი (ფიზკულტ.).