შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-533-1 - უთარიღო


4/IV.    
1. Нужно – Поэты Грузии  (ნ. მიწიშვილი).
2. წერილი დ. დუმბაძეს (ენერგიული, როდის და სხვ.) მიმაგრებულია თუ არა ვინმე (ხრამელი?). ტექსტი უნდა შედგეს.
3. შეიძლება თუ არა მოემატოს ლენინგრადს?
4. პეტრენკოს, გაფრინდაშვილს, ივნევს, ხრამელს.
5. ლევან ასათიანს (კოსტიუმზე).
6. აგარელს, ლექსები სათარგმნად.
7. მ. ჯავახიშვილს და სხვ.
ჩემი ტელეფონია - 27-30 .