შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-532-5 - უთარიღო


შესავალი სიტყვა - ბენიტო ბუაჩიძე.
ლექსები: 2. კ. ბობოხიძე. 3. ფრ. ნაროუშვილი. 4. კ. ლორთქიფანიძე 5. ირ. აბაშიძე, 6. სიმ. ჩიქოვანი, 7. გ. ტაბიძე. 8. რაჟდენ გვეტაძე, 9. ალიო მაშაშვილი, 10. კ. კალაძე, 11. გ. კაჭახიძე, 12. გ. ქუჩიშვილი, 13. ს. ეული, 14. ტ. ტაბიძე.
სიტყვები: შალვა რადიანი, ალკა სულავა, არისტო ჭუმბაძე, სიმონ წვერაძე, კ. მელაძე, დ. ბენაშვილი, გ. ნატროშვილი, ბეს. ჟრენტი, ვ. ლუარსამიძე.

სალიტერატურო საღამო ეჟენ პოტიეს - პროლეტარული ჰიმნის "ინტერნაციონალი"-ს ავტორის, პარიზის კომუნის წევრის ეჟენ პოტიეს ხსოვნის აღსანიშნავად.
ინტერნაციონალი.