შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-532-1 - უთარიღო


1. კორეკტურა გასწორებულია თუ არა?
2. ხვალვე შეუდგებიან თუ არა ფორმების შეკერვას.
3. შეიძლება თუ არა სახლში გამოიგზავნოს კორეკტურა?